بلاهت وقیح
ولایت فقیه یا بلاهت وقیح !
یکشنبه، آذر ۱۱، ۱۳۸۶
هفته گذشته در جلسه ای در مورد مباحث ایدئولوژی در برلین بحثی در گرفت
تعدادی از شرکت کنندگان آرای خود را در معرض نقد قرار دادند
متاسفانه در بین سخنان یکی از شرکت کنندگان جنجال درگرفت
حمیدرضا مشهدی غلام که از مارکسیست های شناخته شده در برلین است ، در بین سخنان خود به
انتقاد از اسلام پرداخت و بسیاری از ایرانی ها ، عربها و ترکهای حاضر در جلسه به شدت برافروخته شدند
بگونه ای که صحبتهای وی را بارها قطع نموده و خواستار پس گرفتن عقاید او شدند
در این میان ایرانیهایی که به وابستگی به سفارت ایرات مشهور هستند وی را مرتد و صحبتهایش را به منزله
خروج از دین دانستند و تا آنجا پیش رفتند که جو جلسه بهم ریخت و حمیدرضا مشهدی غلام مجبور به قطع
سخنان و خروج از جلسه شد
متاسفانه هنوز تعدادی از دوستان تصور میکنند با تهدید و توهین میتوانند عقائد دیگران را مخدوش نمایند
خوشبختانه بدلیل وجود آزادی بیان در آلمان ، این عده دستشان از تکفیرها و مجازات کوتاه است اما باید توجه
نمود افرادی که بجهت تولد در ایران ، مسلمان شناخته می شدند و امروز با آگاهی راه نوین خود را یافته اند
اگر در ایران میبودند چه سرنوشتی در انتظارشان میبود ، چوبه دار !! شاید بایستی
سالها بگذرد تا مسلمانان توانایی شنیدن آرای دیگران را پیدا کنند
افسوس که در خارج از ایران هم نمیتوان اطمینانی از امنیت افراد برگشته از دین و جویای حقیقت داشت
نمونه بارز آن سلمان رشدی ست که حتی در غرب نیز مجبور به اختفای خود میباشد هرچند نشان لیاقت
ملکه بریتانیا را بر سینه دارد ، وای به حال دیگرانی که بی مدال مانده اند
امروز وظیفه همه آزاد اندیشان است تا با حمایت از دگر اندیشان و نوآوران زمینه بروز آرا و تبادل افکار را
فراهم آورند تا متعصبین دینی نتوانند چنین بی مهابا از ترک اسلام چماقی سازند و امنیت انسانها را با
مخاطره روبرو کنند
مرتد نامی ست برای نابودی انسانهای دگراندیش
0 Comments:
Links to this post:
ایجاد یک پیوند
مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin Donbaleh
Free counter and web stats